• Logo

Abs.4+

Mein Giacometti V | Lack/Plakatkarton auf Leinwand, 80 x 100 cm, 1987–98