• Logo

Abs.2.1+

Mein Giacometti I | Lack/Plakatkarton auf Leinwand, 80 x 100 cm, 1987–98